Діаграма Ґанта: сутність та нюанси використання

23 серпня 2023

Мистецтво управління проєктами — ключовий аспект розвитку бізнесу та виконання складних (чи не дуже) структурних завдань. На організацію проєктів вплинула велика кількість інструментів. Одним із найбільш значущих серед них стала діаграма Ґанта. Що таке діаграма Ґанта? Це візуальний метод планування та управління проєктами. У сучасному бізнес-плануванні та організації проєктів діаграма Ґанта стала втіленням ефективності та продуктивності.

Діаграма Ґанта

Хто такий Ґант і до чого тут діаграма?

Діаграма Ґанта відома вже понад сто років. Її розробив Генрі Лоренс Ґант — американський учений та інженер. Його покоління зіткнулося з необхідністю керувати часом і ресурсами на великих виробничих підприємствах, які на початку XX століття почали активно розвиватися. Ґант своєю чергою працював над оптимізацією управління проєктами на британських фабриках. Уже 1910 року він розумів, що ефективне планування та управління роботою на всіх етапах — ключові аспекти успіху. Пізніше Ґант опублікував статтю “Work, Wages and Profits”, у якій він представив свій метод управління проєктами. Це стало першим кроком до поширення діаграми Ґанта як інструменту управління.

Мало хто знає, що Генрі не був єдиним винахідником цього методу. Першооснову заклав польський інженер і економіст Кароль Адамецький. Він запропонував гармонограму або графік Адамецького. Це графічний метод аналізу і планування. Попри те, що графік Адамецького не став загальновизнаною методологією, Генрі Ґант використав його напрацювання, щоб розробити графічний метод планування і контролю.

Отже, діаграма Ґанта — це втілення його інженерного мислення. Це метод, який являє собою графічне зображення завдань одного проєкту у вигляді стовпців на часовій шкалі. Кожне завдання має початкову та кінцеву дату (або конкретний час) і розташовується на горизонтальній лінії, яка відповідає часу. Генрі припускав, що це допоможе інженерам і менеджерам побачити візуальну репрезентацію перебігу проєкту, конкретних дат, коли виконано завдання, а також відстежувати закономірності в роботі над проєктом.

Діаграма Ґанта: теорія та переваги

Діаграма Ґанта — онлайн-інструмент, який дуже популярний у сучасних компаніях. Стабільне звання одного з найкращих методів планування діаграми Ґанта онлайн отримали через низку переваг, які отримують користувачі:

 1. Візуалізація проєкту. Створення діаграми Ґанта онлайн дає змогу візуалізувати етапи та завдання проєкту, співвідносячи їх із часовими витратами. Завдяки візуалізації команда і зацікавлені сторони можуть легко зрозуміти послідовність виконання і залежність між тасками, а також процес реалізації проєкту.
 2. Графік легко використовувати. Створення та інтерпретація діаграми Ґанта прості навіть для тих, хто не займався раніше управлінням проєкту. Стовпці, завдання, витрати роблять інформацію інтуїтивно зрозумілою. Діаграми Ґанта онлайн можуть відрізнятися за складністю функціонала, тому важливо грамотно підібрати інструмент. Tracy легко адаптується під будь-які цілі або ви можете використовувати готові шаблони, зокрема для свого бізнесу.
 3. Управління залежностями. З графіком ви можете швидко визначити залежності між тасками. В управлінні проєктами це допомагає врахувати, які завдання необхідно завершити, щоб продовжити виконання інших.
 4. Відстеження процесу. Запустивши проєкт, ви можете використовувати презентацію "Діаграма Ґанта", щоб відстежувати прогрес реалізації проєкту. Завершені таски будуть позначені, а статус виконання буде наочним.
 5. Планування ресурсів. Діаграма Ґанта дає змогу розподілити ресурси та візуально визначити, як краще й ефективніше їх використовувати. Завдяки цьому знижується навантаження на співробітників, оптимізується використання ресурсів, зменшується ризик загублених тасків або зриву дедлайнів.
 6. Прозорість комунікації. Візуалізація виконання проєкту спрощує комунікацію всередині команди, з клієнтами та керівником. Усі бачать загальну картину, розуміють пріоритетність цілій, навантаження кожного співробітника і загальний прогрес проєкту.
 7. Дедлайни. Завдяки графіку ви можете визначити реалістичні терміни виконання завдань і проєкту, контролювати, наскільки співробітники встигають з роботою вчасно, де можуть виникнути проблеми і як їм запобігти. Діаграма Ґанта надає можливість точніше керувати часовими рамками.
 8. Розподіл обов'язків. З інструментом Ґанта ви можете ефективніше розподіляти завдання між членами команди та визначити відповідального за виконання. У Tracy особлива увага приділяється ролям учасників команди, про які ви можете почитати тут.
 9. Аналіз потенційних ризиків. Візуалізація та відображення залежностей і термінів допомагає керівнику проєкту або проджект-менеджеру виявити потенційні ризики та проблеми з реалізацією проєкту.
 10. Презентація. Діаграму Ґанта також зручно використовувати для створення презентацій і звітів про виконану роботу. З нею ви наочно продемонструєте поточний стан проєкту, плани та перспективи. При цьому в Tracy проміжок часу ви можете контролювати самостійно.

Стратегії застосування діаграми Ґанта

Є декілька стратегій використання діаграми Ґанта для управління проєктами. Спробуйте їх впроваджувати поетапно, щоб зрозуміти, яка система підійде саме під ваші бізнес-завдання.

Традиційна стратегія

Вона передбачає створення діаграми Ґанта до початку проєкту, коли всі завдання розбиті на окремі смуги часу. Традиційний підхід дає можливість візуалізувати проєкт із самого старту і відкриває загальний огляд на завдання та залежності між ними.

Інкрементальне планування

Стратегія передбачає поділ проєкту на окремі фази або ітерації. Для кожної фази створюється окрема діаграма Ґанта, завдяки чому проджект-менеджер може більш детально спланувати таски в рамках кожної стадії проєкту. Особливо зручною така стратегія використання інструменту буде для команд, які працюють за системою спринтів.

Зворотне планування

Як і випливає з назви, стратегія передбачає починати із завдань, які необхідні для завершення проєкту. Потім у зворотному порядку визначаються залежні завдання. Специфіка діаграми Ґанта дає змогу точніше визначити, коли потрібно починати та закінчувати кожен таск.

Ефективне використання діаграми Ґанта

Як побудувати діаграму Ґанта, щоб отримати максимальну ефективність від інструменту? Спочатку ви маєте визначити для себе, яку мету ви ставитимете перед методом, а потім ознайомитися з нашими порадами:

 • необхідно точно визначити всі завдання, які мають бути виконані в рамках проєкту;
 • визначте, які завдання можуть початися тільки після завершення інших (використовуйте обов'язкові поля, щоб неможливо було закрити таск, поки не буде підтвердження його виконання);
 • розбивайте занадто великі цілі на більш дрібні, щоб краще контролювати реалізацію проєкту;
 • щоб метод допомагав керувати проєктом, обов'язково вказуйте термін і відповідальних за виконання завдання;
 • вносьте зміни за потреби, щоб відстежувати реальний прогрес;
 • онлайн діаграма Ґанта дає можливість залучати команду до моніторингу, щоб кожен мав загальне уявлення про перебіг проєкту;
 • використовуйте інструмент, який дозволяє створювати, оновлювати, поширювати діаграми Ґанта, щоб спростити й оптимізувати процес роботи;
 • діаграма Ґанта не зобов'язана бути статичною: не бійтеся вносити зміни, якщо змінюються умови або з'являються нові завдання.

Діаграма Ґанта: нюанси та розв'язання проблем

Попри низку переваг, використання діаграми Ґанта може мати деякі виклики та нюанси для команди.

Брак гнучкості. Діаграма Ґанта створюється на основі початкового плану проєкту й іноді її може бути складно адаптувати в процесі реалізації.

Відповідь на виклик: інструмент, у якому можна легко налаштовувати опції, додавати дані та вносити зміни.

Проблема з комунікацією всередині команди. У разі, коли діаграма Ґанта стає занадто складною, вона може стати менш наочною і зрозумілою для зацікавлених сторін, що може ускладнити комунікацію.

Відповідь на виклик: готова схема має бути зрозумілою і розбірливою, не вимагати докладних і розлогих пояснень. Також ви можете налаштувати доступ до даних, щоб виконавці бачили тільки ту інформацію, яка необхідна для реалізації їхніх завдань. Про це можете почитати за посиланням.

Відсутність детальної інформації щодо окремих завдань. Діаграма Ґанта надає загальний огляд завдань і часових рамок, але може не містити достатньо деталей про залежності, ресурси, підзадачі та інші важливі аспекти виконання завдань.

Відповідь на виклик: обирати інструмент, який дає змогу коментувати, додавати посилання, призначати відповідального, ставити нагадування та обирати інші важливі для виконання завдання опції.