Угода про надання послуг

Набрання чинності: 12 жовтня 2023 року

 

Ця Угода про надання послуг (надалі — «Угода») регулює відносини між вами (надалі — «Клієнтом», якщо ви створили власний екземпляр Сервісу (надалі — «Робочий простір»), або «Користувачем», якщо вас було запрошено до вже існуючого Робочого простору) та сервісом Tracy в особі видавця ТОВ «ЮБРЕЙНІАНС» (надалі — «Tracy», «Сервіс», «ми», «нас» тощо).

Як Клієнт чи як Користувач ви підтверджуєте та гарантуєте, що розумієте й приймаєте умови цієї Угоди. Як Клієнт ви також підтверджуєте та гарантуєте, що ви несете відповідальність за дії своїх Користувачів та за виконання ними умов цієї Угоди.

ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З БУДЬ-ЯКОЮ З УМОВ УГОДИ, ВИ НЕ МОЖЕТЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ СЕРВІС. СЕРВІС ТАКОЖ НЕ ПРИЗНАЧЕНО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ДІТЬМИ ДО 16 РОКІВ. ЯКЩО ВАМ МЕНШЕ 16 РОКІВ, ВИ НЕ МОЖЕТЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ СЕРВІС ЖОДНИМ ЧИНОМ.

Права та обов’язки Клієнта та Користува

Використання Сервісу

Клієнт зобов’язаний використовувати Сервіс лише відповідно до умов цієї Угоди, а також контролювати її виконання своїми Користувачами. Ми не відповідаємо за те, які дані, файли, зображення тощо Клієнт або Користувачі завантажують, створюють і зберігають (надалі — «Клієнтський контент»), чи як саме та для яких цілей вони використовують Сервіс.

Клієнт є відповідальним за забезпечення відповідним обладнанням та інтернетом достатньої швидкості себе й Користувачів для доступу до Сервісу та його використання.

Скасування платної підписки

Клієнт може у будь-який момент скасувати платну підписку і перейти на безкоштовний тарифний план. При цьому, поточний тарифний план діятиме до кінця оплаченого періоду.

Видалення робочого простору

Клієнт може у будь-який момент видалити власний Робочий простір разом із Користувачами і всім Клієнтським контентом, що він містить.

Наші права та обов’язки

Надання сервісу

За умови виконання Клієнтом своїх зобов’язань за цією Угодою, включаючи зобов’язання щодо оплати послуг Сервісу згідно з обраним ним планом (з переліком планів та з їх відповідними обмеженнями можна ознайомитись на нашому сайті), ми надаємо Сервіс Клієнту і його Користувачам.

Відшкодування у випадку недоступності Сервісу

У випадку, якщо Сервіс був недоступним сукупно більше ніж три години впродовж календарного місяця та причина недоступності перебувала під нашим контролем, ми не зніматимемо оплату за використання Сервісом за наступний календарний місяць з тих Клієнтів, яких це торкнулося.

Захист даних Клієнта та Користувачів

Ми вживаємо адміністративні та технічні заходи для забезпечення безпеки даних Клієнта та Користувачів і не розголошуємо їх третім особам (окрім випадків, зазначених у нашій Політиці конфіденційності).

Припинення надання Сервісу

Якщо ми вважаємо, що існує серйозне порушення умов цієї Угоди й якщо Клієнт не вживає заходів для його усунення, або якщо є загроза для Сервісу, інших Клієнтів тощо, ми також можемо втрутитись та вирішити це на наш розсуд.

Автоматичне видалення робочого простору

Ми видалятимемо будь-який робочий простір у безкоштовному плані після 3 місяців бездіяльності. Щоб запобігти видаленню, достатньо входити у робочий простір хоча б раз на 3 місяці.

Відмова від відповідальності

ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, ЯВНО ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЦІЄЮ УГОДОЮ, СЕРВІС НАДАЄТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЯК Є» І «У МІРУ ДОСТУПНОСТІ» БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, І МИ ПРЯМО ВІДМОВЛЯЄМОСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ЯВНИХ ЧИ ТАКИХ, ЩО МОЖУТЬ МАТИСЯ НА УВАЗІ. ЯК КЛІЄНТ ЧИ ЯК КОРИСТУВАЧ ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО МИ НЕ ГАРАНТУЄМО, ЩО СЕРВІС НАДАВАТИМЕТЬСЯ БЕЗПЕРЕРВНО, СВОЄЧАСНО, БЕЗПЕЧНО Й БЕЗ ПОМИЛОК.

Обмеження відповідальності

ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН РОЗМІР БУДЬ-ЯКОЇ НАШОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕ ПЕРЕВИЩУВАТИМЕ СУМУ, ОТРИМАНУ ВІД КЛІЄНТА ВПРОДОВЖ 12 (ДВАНАДЦЯТИ) МІСЯЦІВ, ЩО ПЕРЕДУВАЛИ ОСТАННІЙ ПОДІЇ, ЯКА ТЯГНЕ ЗА СОБОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Зміни до цієї Угоди

Ми можемо час від часу змінювати умови цієї Угоди. Закони, нормативні акти та галузеві стандарти змінюються, тому ці зміни можуть бути необхідними, або ми можемо вносити зміни в наші послуги чи бізнес. Ми публікуємо зміни на цій сторінці й пропонуємо вам час від часу переглядати її, щоб бути в курсі. Якщо ви не згодні зі змінами в цій Угоді, вам слід припинити користуватися Сервісом.